Vereniging

WSV Goeree

De Haven van Ouddorp werd rond 1860 aangelegd omdat de meer westelijk gelegen Kilhaven dichtslibde. Het werd de thuishaven voor de vissers en ook vrachtscheepjes kwamen veelvuldig naar Ouddorp. De bebouwing langs de kade moest in 1944 op bevel van de bezetter afgebroken worden. Ook ontkwam de haven niet aan het geweld van de Watersnoodramp in 1953. De aanleg van de Brouwersdam (1962-1971) betekende het einde van de visrijke Grevelingen en de vissershaven. Al gauw ontstond toen het idee deze unieke plek om te zetten naar een haven voor recreatief gebruik. De initiatiefnemers van de WSV Goeree in oprichting klopten aan bij wethouder Visser, zelf ook een watersporter. Visser reageerde met: ”Moet je maar snel doen, voor iemand anders het doet.” Er bleek volop belangstelling te zijn en de oprichting vond plaats op 14 mei 1971 in de Gouden Leeuw te Goedereede.

E9BB7EF7-D60C-457F-8912-5898AD64412D

Na veel overleg en lobbyen stemde B&W in met 50 ligplaatsen inclusief steigers. Voorzieningen waren er nauwelijks, maar een aantal doortastende leden namen het voortouw en na 2 jaar ging de voormalige vissershaven een beetje lijken op een haven voor watersporters. Voorwaarde van de gemeente was wel dat er op zondag niet in- en uitgevaren mocht worden. Omdat de haven echter een openbare gelegenheid was kwam het zondagsverbod er niet door. Gemeente was not amused en verhoogde het liggeld van 40 naar 200 gulden per jaar.

De reddingsbotenloods werd overbodig en kon van de gemeente gehuurd worden. Later werd het gebouwtje gekocht voor 75.000 gulden, toen een heel bedrag. Een aantal verbouwingen later was in juni 2007 de feestelijke opening van geheel vernieuwde Reddingsloods.

Volgens de overlevering was het in en rondom het clubhuis altijd uitermate gezellig met wedstrijdjes, barbecues, mosselavonden, spontane feestjes en niet te vergeten de opening en sluiting van het vaarseizoen. Jonge leden hielden zich vooral bezig met plankzeilen en hadden een aparte bergruimte voor hun planken.

De belangstelling voor een ligplaats nam toe, dus uitbreiding was noodzakelijk. Het stuk water ten westen van de oude haven kon gepacht worden. Door de introductie van het zogenaamde palengeld (een renteloze lening van de leden) werd het benodigde kapitaal verkregen. Na 3 jaar en heel veel werk was de uitbreiding een feit en kon de nieuwe haven door de toenmalig voorzitter geopend worden. In 1999 werd ook het havenkantoor op Haven nr.1 aangekocht.

Noemenswaardig is ook het koninklijke bezoek toen de Groene Draeck in mei 2010 aanmeerde.

In 2017 en 2018 werden de steigers vernieuwd en de infrastructuur gemoderniseerd. In april 2019 werd een aanvang gemaakt met het geven van zeillessen aan de jeugd.

De Reddingloods werd diverse keren stevig onder handen genomen onder de bezielende leiding van Jaap van Koppen en uiteraard met hulp van de nodige vrijwilligers. Tijdens het voorzitterschap van René werd ook het gebouw Haven nr.1 aangekocht alwaar de havenmeester toen kantoor hield.

In het jubileumjaar 2021 telde de vereniging ruim 300 leden en boden de havens plaats aan bijna 200 vaartuigen. Dat 40-jarig jubileum is uitbundig gevierd en menig lid zal zich de prachtige tocht met de Smaragd en het mooie feest op de Grevelingen nog herinneren.

Reglementen & statuten

Klik op onderstaande linkjes om verschillende documenten te downloaden.