Stremming Grevelingensluis

De cilinders van de Grevelingensluis worden in 2023 in fases gereviseerd en vervangen. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de sluisdeur kan openen en sluiten.

De Grevelingensluis heeft 8 puntdeuren, wat betekent dat er ook 8 cilinderwissels plaats zullen vinden. Elke cilinderwissel leidt tot 2 dagen stremming van de Grevelingensluis. De eerste stremming vindt plaats op 14 en 15 februari 2023.

De hydraulische cilinders van de Grevelingensluis worden gereviseerd omdat deze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Er zijn 8 sluisdeuren waarvan de cilinders, buffers en draaipunten worden gereviseerd. Deze onderdelen zorgen ervoor dat de deuren van de sluis kunnen openen en sluiten. De revisie van de onderdelen vindt plaats in de werkplaats van de aannemer.

Daarvoor is acht keer een stremming nodig van twee dagen, een dinsdag en een woensdag. Er wordt dan één cilinder gewisseld met het reserve-exemplaar. Dan volgt een rusttijd van zeven weken, waarna opnieuw één cilinder wordt gewisseld.

De eerste wissel is in februari geweest, de tweede staat voor 4 en 5 april geprogrammeerd. De derde wissel is dan op 6 en 7 juni 2023.
Deze planning kan nog veranderen.

De originele kennisgeving treft u op:  https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/grevelingen-onderhoud-aan-de-grevelingensluis

1E8C7E93-8152-45FC-A4A0-E7B62AE50469