Geen collectieve inkoop Grevelingen kaarten meer mogelijk.

Tot onze grote spijt is de collectieve regeling om liggeldkaarten aan te schaffen, door de gemeenten in samenspraak met Staatsbosbeheer afgeschaft.

Begin 2022  hebben de gemeenteraden van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland de legesverordening Grevelingen aangepast. De collectieve tarieven, (Tot in 2021: € 15,25 per ligplaats, incl. vaantje, geldig van 1 april t/m 31 oktober) waar wij als vereniging sinds de start van de liggeldregeling in 1998 gebruik van maakten, zijn helaas niet meer in gebruik. De jaarlijkse inkoop van kaarten voor al onze vaste ligplaatshouders voor een gereduceerd tarief is niet meer mogelijk.

Nu er aldus ook geen enkele meerwaarde meer is om als vereniging collectief kaarten te kopen, heeft het bestuur (zoals medegedeeld op de laatste Algemene ledenvergadering) besloten daar dan ook mee te stoppen.

Via de website van Staatsbosbeheer kunt u nu zelf een jaar -en/of week-kaart bestellen. Let wel: Voor u, als vaste ligger van de Grevelingen geldt een ander tarief dan voor passanten, zoals op de website aangeboden. Dat is de B-kaart.

Deze B-kaart wordt echter niet via internet verkocht.

Op de hieronder weergegeven momenten aan de start van het seizoen bestaat er de mogelijkheid om een B-kaart en vlaggetje af te halen op kantoor van Staatsbosbeheer in Zonnemaire (Haven van Bommenede 1).

Voor het afhalen van een vasteligplaatshouderkaart vraagt Staatsbosbeheer u een bewijs van lidmaatschap of betaling van liggeld aan een haven in de Grevelingen mee te nemen, denk hierbij aan een lidmaatschapovereenkomst, havengeldfactuur of bankafschrift. Vervolgens kunt u op basis van een te scannen QR-code of per pin ter plekke betalen en krijgt u na afronding een kaart en vlaggetje uitgereikt. Contant kan niet worden aangenomen.

Staatsbosbeheer geeft aan:

De enige dagen waarop dit mogelijk is zijn:

 • Woensdag 5 april 13:00 – 16:30 uur
 • Woensdag 12 april 13:00 – 16:30 uur
 • Donderdag 13 april 8:00 – 10:00 uur
 • Woensdag 19 april 13:00 – 16:30 uur
 • Dinsdag 25 april 13:00 – 16:30 uur
 • Woensdag 3 mei 13:00 – 16:30 uur
 • Woensdag 10 mei 8:00 – 12:00 uur
 • Woensdag 17 mei 13:00 – 16:30 uur

In samenspraak met de andere havens, via Hiswa/RECRON en het Watersportverbond is er in de afgelopen tijd gepoogd om een klantvriendelijker regeling. Helaas heeft dit nog niet het gewenste succes gehad. Naar wij hopen zal in 2024 de regeling zijn aangepast.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Sylvia de Romph
Boswachter publiek

E S.deRomph@staatsbosbeheer.nl
T 0111-401453

De liggeldregeling omvat:

Voor het gebruik van de openbare aanlegplaatsen geldt tussen 1 april en 1 november een liggeldregeling. Staatsbosbeheer int de liggelden volgens de (leges)verordening natuur- en recreatiegebied Grevelingen van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

 • A-kaart zevendagenkaart 2023: € 19,54, 7 aaneengesloten kalenderdagen geldig vanaf dag van afstempeling bij een van de verkooppunten of dag van online aankoop.
 • B-Kaart seizoenkaart vaste liggers 2023: € 58,60 incl. vaantje, geldig van 1 april t/m 31 oktober.
 • C-kaart seizoenkaart passanten 2023: € 76,56 incl. vaantje, geldig van 1 april t/m 31 oktober.

De kaart dient goed zichtbaar op het schip aangebracht te zijn. Bij een seizoenkaart hoort een vaantje. Hang dit vaantje in de mast, zodat de controleur al vanaf een afstand kan zien dat de eigenaar van de boot een seizoenkaart heeft. De kaarten zijn te koop via een groot aantal jachthavens rond de Grevelingen, maar als passant kun je ook de (A en C) weekkaart of seizoenkaart online bestellen. De online aangekochte kaart en eventueel vaantje zal worden uitgereikt bij de eerste kaartcontrole. Bewaar de code die u via de mail heeft ontvangen goed en toon deze op verzoek aan de controleur.

Voor de aankoop van een seizoenkaart voor vaste liggers verwijzen we naar het actualiteiten bericht.

4C69156F-627E-4FE4-B661-ACDF217BE90B