Hinder scheepvaart door werkzaamheden N257 Philipsdam en Krammersluizen

Van 6 juli tot en met 26 juli en van 17 augustus tot en met 23 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de N257 over de Philipsdam en de Krammerbrug. De Provincie Zeeland voert groot onderhoud uit aan de weg, uit het oogpunt van hinderbeperking wordt gelijktijdig het asfalt op de Krammerbrug vernieuwd. Rijkswaterstaat vervangt in dezelfde periode bolderframes in noordelijke duwvaartsluis. De werkzaamheden leiden tot hinder voor beroeps- en recreatievaart.

 

Van 6 juli tot en met 26 juli en van 17 augustus tot en met 23 augustus voert de Provincie Zeeland groot onderhoud uit aande N257 over de Philipsdam. Omdat het asfalt op de Krammerbrug het einde van zijn levensduur heeft bereikt wordt dit in samenwerking met de Provincie Zeeland van 8 tot en met 19 juli vernieuwd. Het aanbrengen van de slijtlaag is weersgevoelig en kan alleen in de periode tussen april en september worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt het huidige asfalt verwijderd, de onderlaag geïnspecteerd en gerepareerd en wordt nieuw asfalt met de nodige markering aangebracht.

 

De werkzaamheden worden gecombineerd met wegwerkzaamheden aan de N257 over de Philipsdam. Van 8 tot en met 12 juli vernieuwen we ook de bolderframes van de noordelijke duwvaartsluis.

 

Hinder

De genoemde werkzaamheden brengen de volgende hinder met zich mee:

Van 6 juli 06.00u tot en met 26 juli 17.00u en van 17augustus 06.00u tot en met 23 augustus 22.00u is het wisselen van bemanning niet mogelijk bij de Krammersluizen. Dit vanwege de stremming van de N257 over de Philipsdam. De aangewezen alternatieve locatie hiervoor is Sluis Hansweert;
Van 8 juli tot en met 12 juli, dagelijks tussen 07.00u en17.00u, kunnen de wachttijden voor beroepsvaart oplopen als gevolg van de stremming van noordelijke duwvaartsluis;
Van 8 juli 07.00u tot en met 19 juli 17.00u is de maximale doorvaarhoogte voor de beroepsvaart 14,15 meter boven NAP, voor de recreatievaart 18,4 meter boven NAP.

 

Scheepvaart wordt hierover geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart (BAS) en via www.vaarweginformatie.nl.

 

IMG_7223