Donderdagavond zeilen in mei en juni!

Het donderdavond zeilen is weer begonnen!

Gezamenlijk een rondje zeilen om de Hompevoet. Na afloop nabeschouwing in ons clubuis.

Start 18.45.

Op reservatie word daghap geserveerd in ons clubhuis 17,45 uur voor 13 euro p.p.  Gaarne uiterlijk woensdag voor 17.00 uur aanmelden bij Piet Witvliet 06 15674646.

 

 

 

Odense