Onderwaterdijkversterking voor de haven

Het Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo’n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren. Regelmatig toetst het Waterschap deze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsingen worden waar dat nodig is dijken versterkt.

Uit toetsingen is gebleken dat nu één van die locaties bij de haven in Ouddorp is.
Een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken. Op deze locatie zal het onderwatertalud dan worden aangepast en worden stenen gestort om te zorgen dat het zand niet weg kan spoelen.

De uitvoeringswijze waarop de stenen zullen worden aangebracht zal gedoseerd verlopen. Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf het water; stenen worden middels een schip aangevoerd en middels een kraan op een ponton of kraanschip gedoseerd aangebracht. De CO2 dient zo laag mogelijk gehouden te worden, maar ook trillingen zijn een extra risico op het faalmechanisme zettingsvloeiing.

In de afgelopen twee jaar is er door het bestuur regelmatig gesproken met de projectorganisatie. Aandacht is er besteed aan een planning en uitvoering om de overlast voor onze haven tot een minimum te kunnen beperken. Het was de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 zouden aanvangen.
Vanwege de onzekerheden rondom het onderwerp stikstof kan het waterschap vooralsnog geen inschatting doen van de duur van de op te lopen vertraging op de ‘zoute’ locatie Grevelingen.
Voor meer informatie: Onderwaterdijkversterking | Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl)

 

IMG_5820