Nautin.nl

Maak met hulp van stichting Nautin een feestje van je vaarvoorbereiding

 

Er zijn steeds meer initiatieven, websites en apps die je van relevante informatie kunnen voorzien voorafgaand aan je vaartocht. Één van de initiatieven is de website van de stichting Nautin. Het doel van deze stichting is het bundelen en beschikbaar stellen van actuele nautische informatie voor de pleziervaart. Zij doen dit met een grote groep vrijwilligers die hun expertise en ervaring delen.

Door alle informatie voor de voorbereiding van een vaartocht op één plek te ontsluiten dragen ze bij aan een leuke en veilige vaartocht. En is het, net als je vakantie of een uitgebreidere vaartocht voorbereiden, zelfs voor een kort tochtje een feestje om te kijken waar je vandaag naartoe gaat varen en wat je onderweg tegenkomt.

Wat vind je op nautin.nl?

Op de website van Nautin staat uitgebreide informatie over actuele posities van boeien in Nederland en op de Duitse Wadden. Voor varen op ruime binnenwateren, kustwateren van Nederland, België en Duitsland vind je er ondere andere stroomkaarten, en een overzicht van alle vaarwegen en marifoonkanalen. De informatie op de website komt rechtstreeks van organisaties als Rijkswaterstaat, de Hydrografische dienst, de Duitse overheid en het KNMI.

Veel informatie op de site is vrij toegankelijk. Kostbaardere informatie, zoals bijvoorbeeld de QuikTide app, is alleen beschikbaar voor donateurs of leden van de Wadvaarders, Toerzeilers, Kustzeilers of Philips Zeezeilvereniging. Wil jij ook toegang tot alle actuele informatie? Dan kun je zelf ook donateur worden van Nautin.